สำนักงานกฏหมายทนายอุดรออนไลน์

ให้คำปรึกษาและตอบปัญหากฎหมายโดยทนายความ อุดรธานี

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทนายความอุดรออนไลน์ บริษัท/ห้างร้านหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้ ทางสำนักงาน ทนายความ อุดรธานี ยินดีให้คำปรึกษา กรณีใช้บริการว่าจ้างให้ร่างสัญญา หรือว่าจ้างให้ดำเนินการต่อสู้คดี จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการ  รับว่าความคดีต่างๆ อาทิ คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  เป็นต้น 

รับปรึกษาฟ้องคดีอาญา

เช็ค/ คดีฉ้อโกง / ฉ้อโกงประชาชน/ยักยอก / ลักทรัพย์ / ชิงทรัพย์ / ปล้นทรัพย์/ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย/ยาเสพติด

รับปรึกษาฟ้องคดีแพ่ง

ร้องขอจัดการมรดก/ผิดสัญญากู้ยืม / ผิดสัญญาเช่าซื้อ/คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน /ฟ้องขับไล่

รับปรึกษาฟ้องคดีปกครอง

คดีปกครอง

ทนายมีความยุติธรรม จัดการคดีอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือผลประโยชน์ลูกความเป็นหลัก

เราสามารถจัดหาทนายความที่เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ตรงกับที่คุณต้องการได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาถึงสำนักงานทนายความ เพียงแค่กรอกปัญหาที่ต้องการจ้างทนายความ ทางทีมหาทนายความ.com จะทำการคัดสรรทนายความที่เหมาะสมกับคดีที่คุณติดต่อมาให้มากที่สุด

การชนะคดีไม่ได้การันตีว่าจะได้รับค่าเสียหายที่เรียกเสมอไป บางกรณีการแพ้คดีก็ดีกว่าการชนะคดี ฉะนั้นค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ของลูกความจึงสำคัญที่สุด

ทนายความมืออาชีพ

บริษัทเรามีทนายที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพเชี่ยวชาญคดีหลากหลายรูปแบบ บริการให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

นายสมภพ เกยสูงเนิน
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1831/2551
โทร.088-478-8455
นางสาวปนัดดา เจริญเนติกุล
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 2933/2556
โทร.084-515-1422
นางสาวอรวรรณ ไชยพันธุ์
ใบอนุญาตทนายความเลขที่2410/2553
โทร.093-451-6XXX
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษสุพงค์
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 973/2557
โทร. 087-593-3XXX
นายศรัญญู จำเนียรกูล
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 969/2555
โทร.087-126-5XXX
นางสาวสุนันทา ไพบูลย์
เสมียนทนายความ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา

พ.ต.ท.ธนกฤต เจริญเนติกุล
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    เนติบัญฑิต สมัย 51
ดร.ศุภกัญญา ลาสม
  • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาชีวเวชศาสตร์