ทนายคดีมรดกครอบครัว

คดีครอบครัว มรดก คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ ครอบครัว และการจัดการทรัพย์สินของผู้ตายแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งบรรพ 5 และบรรพ 6 ข้อกฎหมายทั้ง 2 บรรพนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก หากบริหารจัดการไม่ดีมีโอกาสนำไปสู่คดีสาขาหรือเกิดความรุนแรงที่คาดไม่ถึงได้ง่าย

ดังนั้น การว่าความในคดีครอบครัว มรดก ทนายความหรือนักกฎหมายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอสมควร โดยเฉพาะบรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยเรื่องมรดก ทั้งนี้คดีครอบครัวและมรดก ล้วนเกิดจากบุคคลใกล้ชิด พ่อแม่ สามีภริยา ลูกหลาน จึงต้องมุ้งเน้นถึงการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมรอมชอมเป็นหลัก ตัวนักกฎหมายหรือทนายความนอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะต้องมีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีทักษะเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย มีจิตวิทยาในการพูดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้ อย่ามุ้งเน้นที่จะเอาเปรียบหรือเอาชนะเพียงอย่างเดียว ทนายความต้องคำนึงเสมอว่าคู่กรณีหรือคู่พิพาทล้วนแล้วเคยรักกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งมาก่อนเสมอ การว่าความของทนายความจึงไม่สามารถใช้แค่ข้อกฎหมายจนสุดโต่งได้  ต้องมีทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *