สำนักงานทนายความอุดรออนไลน์

ปัญหาของคุณส่งต่อมาให้เราได้ช่วยแก้ไขและร่วมฝ่าฟันไปด้วยกัน

รับปรึกษาฟ้อง

คดีอาญา

รับปรึกษาฟ้อง

คดีแพ่ง

รับปรึกษาฟ้อง

คดีปกครอง

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

เพื่อดูแลคดีของท่าน หรือมีข้อสอบถาม ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ปรึกษาทนายเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่ทำให้คุณเป็นกังวล เราทีมทนายของบ้านกฎหมายดอทคอม พร้อมให้คำปรึกษาและรับทำคดี เช่น ต้องการหาทนายความ คดีที่ดิน คดีอย่าร้าง การรับบุตรบุญธรรม คดีความต่างๆ ซึ่งบ้านกฏหมายดอทคอม เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการปรึกษา และรับทำคดีความ ด้วยบริการที่จริงใจ ใส่ใจกับทุกคดีความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ทนายความ รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา ฉ้อโกง ยักยอก คดีครอบครัว มรดก หย่า พินัยกรรม กู้ยืม เช็คเด้ง 

รับจดทะเบียนบริษัท

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท เหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาความเติบโตและก้าวหน้าทางธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินการ เพราะช่วงนี้ การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ทำให้ลดการติดต่อประสานงานแบบเดินทางเข้าสถานที่ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จะเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด

คดีจัดการมรดก

“คดีมรดก” หมายถึง คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม หรือคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาท ให้รับผิดชอบหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่

บริการทางกฏหมายอื่นๆ

การให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน,กฎหมายภาษีอากร,กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายแรงงาน,กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ,กฎหมายอสังหาริมทรัพย์,กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน,กฎหมายทั่วไป,กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว

Services